تصفیه بیش از 1700 تن وش پنبه درکارخانه پنبه پاک کنی العاصی در حماه

حماه – سانا

کارخانه پنبه پاک کنی الفداء در حماه 12 هزار تن وش پنبه را از کشاورزان حسکه تحویل گرفت و از آن مقداری 1700 تن وش پنبه را تصفیه کرد.

مهندس ياسر حلبية مدیر عامل کارخانه پنبه پاک‌کنی العاصی حماه به خبرنگار /سانا/ توضیح داد: حاصل فرآوری این مقادیری از پنبه عبارت از 642 تن پنبه محلوج و 1085 تن دانه پنبه است.

وی ادامه داد: کارخانه پنبه پاک‌کنی العاصی روزانه 120 تن وش پنبه تصفیه می کند.

شایان به ذکر است که کارخانه پنبه پاک‌کنی العاصی در حماه 12960 تن وش پنبه را از کشاورزان استان های شرقی تحویل گرفت.

غیاث/م.خ