رقابت بیش از 3065 دانش آموز در مرحله سوم المپیاد علمی سوریه

دمشق – سانا

3 هزار و 65 دانش آموز از سراسر استان های کشور یکشنبه آینده با شرکت در مرحله سوم المپیاد علمی سوریه 2018-2019 با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

آزمون های المپیاد علمی در همان تاریخ و زمان در سراسر استان ها برگزار خواهد شد.

غیاث/م.خ