هلال احمر کمک های غذایی به شهرک “بصر الحریر” در ریف درعا می رساند

درعا-سانا

در راستای تامین بازگشت اهالی به مناطق خود که توسط ارتش عربی سوریه از لوث تروریسم آزاد شده، هلال احمر عربی سوریه کمک های غذایی را به شهرک “بصر الحریر” در ریف درعا رساند.

دکتر “احمد المسالمه” رئیس شعبه هلال احمر در درعا یاد کرد: 1300 سبد غذایی و 1300 کیسه آرد به خانواده هایی که به شهرک “بصر الحریر”  واقع در ریف شمالی شرقی درعا بازگشتند، رسیده و به اهالی توزیع شد.

المسالمه افزود: کمک های غذایی که به شهرک بصر الحریر ارسال گردید توسط برنامه جهانی غذا WFP ارائه شده است.