یادداشت تفاهم بین مرکز مشاوره شغلی وشرکت بوابه الابداع برای سازندگی توانایی ها

دمشق -سانا

به عنوان بخشی از روز دوم «اولین انجمن اشتغال»، مرکز آموزش و راهنمایی و کارآفرینی یک یادداشت تفاهم با شرکت دروازه شرکت خلاقیت با هدف همکاری در زمینه آموزش و ایجاد ظرفیت شغلی در ساختمان مرکز در دمشق امضا کرد.

محمود الکووا، مدیر رصدخانه بازار کار در وزارت کار و امور اجتماعی، گفت که این یادداشت در چارچوب گسترش پایه مشارکات خود با بخش خصوصی و دوباره فعال سازی سازمان بازرسی بازار کار برای کمک به بازسازی قرار دارد.

اشاره دارد که هدف از یادداشت این است که برنامه های مسئولیت اجتماعی را به تمامی شرکت های بخش خصوصی در راستای بازسازی توانایی های داخلی و ارائه مهارت های آنها مورد نیاز است.

از سوی دیگر، رانی نبیل صدیق، مدیر پورتال خلاقیت، این یادداشت یکی از فعالیتهایی است که در حاشیه نخستین مجمع اشتغال برگزار می شود که کارفرمایان را در جستجوی مصاحبه های شغلی به کارگران می دهد.

و اشاره می کند که هدف از امضای تفاهم نامه برای دستیابی به همکاری بین مقامات رسمی و بخش خصوصی برای ارائه بسته ها آموزش با توجه به نیازها و عملکرد آنها.

شاهد أيضاً

افزایش قیمت طلا با کاهش دلار 

لندن – سانا  قیمت طلا در معاملات امروز افزایش پیدا کرد. به گزارش رویترز، هر …