نمایش 82 اثر از 20 کودک هنرمند در نمایشگاه نقاشی کودکان در مرکز فرهنگی جبله

لاذقیه – سانا

مرکز فرهنگی جبله امروز میزبان نمایشگاه نقاشی کودکان بود.

در این نمایشگاه 82 اثر از 20 نفر از هنرمندان کودک که در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

مدیر این نمایشگاه در همین باره توضیح داد: آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه مربوط هنرمندان کودک 4 تا 15 ساله است.

غیاث