خسارت مادی در هجوم تروریستی بر شهرک حرستا و صیدنایا

ريف دمشق-سانا

خسارت مادی در خانه ها و مغازه ها و خودروها  در هجوم تروریستی با استفاده از بمب های هاون بر شهرک حرستا و صیدنایا در ریف دمشق.

يک منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت گه تروریست ها بمب را بمباران کردند که بر جزیرۀ /ب2/ در حومۀ حرستا سقوط کرد و نتیجۀ آن خسارت مادی در مکان است.

منبع گفت که به علت سقوط 2 بمب هاون بر روستای صیدنایا خسارت مادی فقط وارد شده اند.

 

شاهد أيضاً

نصب یک تابلو 170 متر در بزرگراه حرستا

دمشق – سانا انجمن توسعه ای ندی امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب یک تابلو …