شهادت 2 شهروند در هجوم تروریستی بر شهرک حرستا

ريف دمشق-سانا

شهادت 2 شهروند و مجروح شدن 2 دیگر در هجوم تروریستی در منطقۀ حرستا در ریف دمشق.

يه منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها بمب موشکی را بمباران کردند که بر جزیرۀ ب4 در حومۀ حرستا سقوط کرد و نتیجۀ آن شهادت شهروند و مجروح شدن 2 شهروند و خسارت مادی در مکان است.

و پریروز به علت سقوط چهار بمب هاون بر اطراف حومۀ حرستا و بر جزیرۀ ب4 خسارت مادی به خانه ها و خودروها  و مغازه های تجاری وارد شده اند.

شاهد أيضاً

نصب یک تابلو 170 متر در بزرگراه حرستا

دمشق – سانا انجمن توسعه ای ندی امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب یک تابلو …