رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور احداث اداره کل بیمارستان ملی شهبا را صادر کردند

دمشق-سانا

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد دستور شماره / 336/ سال 2018 متعلق به احداث اداره کل بهداشتی و آموزش پزشکی تحت عنوان “اداره کل بیمارستان ملی شهبا” را صادر کردند.

راما