مطالعه پزشکی کار شبانه توانایی مغزی کم می کند

لندن – سانا

یک تحقیات پزشکی نشان می دهد که ساعات کار نامنظم  وشبانه ای بر سلامت انسان ومخصوصا توانایی ذهنی وعملکرد مغز اثر می گذارد.

شبکه سی ان ان  به نقل از مطالعه وتحقیقات اجرا شده از طرف محققان فرانسوی وانگلیسی گفت: کسانی که مشغول به کارهای شبانه هستند و در این امور استمرار و تکرر دارند در طولانی مدت دچار ضعف در توانایی های ذهنی میشوند.

همچنین مطالعه نشان داد : کار های شبانه باعث  نقص ویتامین د  که دراثر تابش اشعه خورشيد به پوست توليد مي شود ، چون کارمند به مقدار كافی زير نور خورشيد قرار نمی گيريد.