انجمن دوستی پارلمانی سوریه و روسیه: در سنگر واحدی در مبارزه با تروریسم قرار داریم

مسکو-سانا

انجمن دوستی پارلمانی سوریه و روسیه که از روسیه بازدید به عمل می آورد بر اهمیت تقویت روابط پارلمانی، دوستی و همکاری میان ملت های سوریه و روسیه تاکید کرد.

حسین عباس رئیس این انجمن طی یک نشست پارلمانی میان سوریه و روسیه در مسکو با اشاره به عمق روابط میان ملت های دو کشور، بر اهمیت تحکیم این روابط در تمام زمینه ها مخصوص در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

عباس گفت: مبارزه با تروریسم در سوریه همان مبارزه با تروریسم بین المللی است.

“دیمیتری سابلین” معاون رئیس کمیته پارلمانی دوستی سوریه و روسیه گفت: کمیته برای ایجاد کار مشترک در زمینه همکاری اجتماعی و اقتصادی تلاش می کند.

سابلین به ضرورت همکاری انسانی و فرهنگی و مبادله تجریبات برای تحکیم دوستی میان خانواده های شهدای ارتش روسیه و سوریه اشاره کرد.

به نوبه خود  دکتر “ریاض حداد” سفیر سوریه در روسیه طی این دیدار بر اهمیت تقویت همکاری پارلمانی میان دوکشور تاکید کرد.

وی اشاره کرد: روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه نقش مؤثری ایفا کرد.

راما

غ