سید علی خامنه ای: آمریکا در لبنان، سوریه و عراق شکست خورد و شکست های دیگری در انتظار آن است

تهران – سانا

سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکا در لبنان، سوریه و عراق شکست خورد و شکست های دیگری در انتظار آن است.

رهبر انقلاب اسلامی ایران در سخنرانی خود در ورزشگاه آزادی گفت: دشمن از طریق رسانه ها و ابزارهای جدید خود، تلاش می کند با تاثیرگذاری بر افکار عمومی، تصویر اشتباهی از ایران ارائه دهد.

سید علی خامنه ای افزود: آمریکا در لبنان، سوریه، عراق  شکست خورد و شکست های دیگری در انتظار آن است.

غیاث/م.خ/ثناء