بیش از 76 هزار هکتار از اراضی کشاورزی الغاب زير كشت انواع مختلف محصولات كشاورزی می رود

حماه – سانا

اداره عمومی توسعه منطقه الغاب استان حماه از اختصاص 289ر76 هکتار از اراضی زراعی واقع تحت سرپرستی اداره عمومی توسعه منطقه الغاب به کشت انواع مختلف محصولات کشاورزی خبر داد.

مدیر این اداره توضیح داد: : از این سطح 60134 هکتار به کشت گندم ، 1910 هکتار به کشت جو،5250  هکتار به کشت چغندر قند، 2400 هکتار به کشت سیب زمینی،2800 هکتار به کشت حبوبات، 1140 به کشت سبزیجات زمستانی و 1550 هکتار به کشت گیاهان دارویی و معطر اختصاص یافته است.

غیاث/م.خ/ثناء