24 اکتبر آینده ؛ افتتاح اولین نمایشگاه کتاب کودک در کتابخانه ملی “الاسد” در دمشق

دمشق – سانا

وزارت فرهنگ سوریه، ناشران واصحاب چاپخانه ها برای مشارکت در اولین نمایشگاه کتاب کودک را که در 24 ماه آینده در کتابخانه ملی “الاسد” برگزار خواهد شد، دعوت کرد.

وزارت فرهنگ در بیانیه ای با اشاره به اینکه مخاطبان این نمایشگاه را افراد کمتر از 15 سال تشکیل می دهند، تاکید کرد که کتاب های نمایشگاه منحصر به کتاب ها، نشریات، ابزارهای آموزشی، و مواد سمعی و بصری با محتوای هدفمندی می باشد.

وزارت فرهنگ اعلام  کرد: حداقل تخفیف اجباری در نظر گرفته شده در این نمایشگاه 25 درصد است.

م.خ/نور