اختصاص 80 هزار هکتار از اراضی زراعی حماه به کاشت جو

حماه – سانا

اداره کشاورزی حماه 136 هزار هکتار از اراضی زراعی دیمی و آبی حماه را به کاشت جو اختصاص داد.

مهندس موفق النجار رئیس اداره برنامه ریزی و همکاری های بین المللی اداره کشاورزی حماه توضیح داد: 80 هزار هکتار از اراضی زراعی حماه به کشت محصول جو اختصاص می یافت که 8861 هکتار آن آبی و 127552 هکتار دیگر نیز به صورت دیم است.

موفق النجار افزود: عملیات کاشت اراضی اداره کشاورزی حماه معمولا در اواخر نوامبر شروع می شود.

رئیس اداره برنامه ریزی اداره کشاورزی حماه افزود: با توجه به بهای بالای محصول جو در سال های گذشته و کاهش هزینه های تولید این محصول در مقایسه با سایر محصولات امسال شاهد اقبال کشاورزان به کشت این محصول هستیم زیرا که درآمد خوبی برای آنان به همراه دارد.

غیاث/م.خ/ثناء