كشف اسلحه و داروها ساخت اسرائیل و آمریکا به جا مانده از تروریست ها در جباثا الخشب

قنيطره- سانا

خبرنگار سانا اعلام کرد: مقامات ذیصلاح اسلحه و داروها ساخت اسرائیل و آمریکا به جا مانده از تروریست ها در شهرک جباثا الخشب در ریف قنیطره را کشف کردند.