رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستوری درمورد معافیت شهدا و مجروحانی که دچار جانبازی 80 درصد به بالا شده از بازپرداخت قرض افراد کم درامد به بانک های عمومی را صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستوری در مورد معافیت شهدا و مجروحان از نظامیان ارتش و نیروهای مسلح مشمول به دستور شماره 18 سال 2003 که درپی جنگ یا عملیات جنگی یا توسط عناصر تروریستی یا متخاصم دچار جانبازی 80 درصد به بالا شده از بازپرداخت قرض افراد کم درامد به بانک های عمومی را صادر کرد.

بر اساس این دستور، این افراد از پرداخت بدهی خود که قیمتش بیش از یک میلیون لیر نیست معاف می شوند.

غیاث/م.خ/ثناء