127 سازمان حقوق بشری خواستار آزادی یک فعال حقوق بشر بحرین شدند

پاریس – سانا

127 نهاد و سازمان حقوق بشری امروز از مقامات آل خلیفه خواستند که نبیل رجب فعال بحرینی را فورا آزاد کنند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سازمان های حقوق بشری، در بیانیه مشترک اعلام کردند: بازداشت رجب اقدام خودسرانه و تبعیض آمیز است.

در ادامه این بیانیه آمده است: از مقام های آل خلیفه می خواهیم، فعالان بحرینی و تمامی افرادی که به صورت خودسرانه در بازداشت به سر می برند، آزاد کند و امنیت جسمی و روحی آنها تضمین شود.

غیاث/م.خ/ثناء