مارتن پیچ: تحقق پیروزی سوریه بر تروریسم  نزدیک است

براگ-سانا

مارتن پیچ عضو کمیته خارجی اتحادیه کارگری جمهوری چک، موراویا، و سیلزکو تاکید کرد: پیروزی سوریه بر تروریسم، برای هرکسی که به آزادی و صلح و حاکمیت در جهان ایمان دارد، در حال وقوع است.

امروز پیچ به خبرنگار سانا در پراگ اظهار داشت: تحقق پیروزی نهائی وکامل سوریه علیه تروریسم قريب الوقوع است، واين موفقيت به مثابه ضربه مهلک به “اسرائیل” که معتقد است می تواند کنترل  منطقه را به دست بگیرد  و علیه رژیم آل سعود که قصد دارد یمن را نابودی کند، شمرده می شود.

وی تاکید کرد که تروریسم دولتی که اسرائیل از آن استفاده می کند در سوریه شکست خورد و به زودی تجاوز ترکیه هم شکست می خورد.

تمام/راما