امروز در تاریخ ..13 اوت 1973- ذو الفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان شد

امروز در تاریخ 

۱۹۶۰ – استقلال کشور آفریقای مرکزی

1973- ذو الفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان شد

۲۰۰۴ – افتتاحیه بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴ آتن.

عیدها و مناسبت ها:

روز زن در تونس 

 

ث/غ/ م خ