ارتش سوریه بر شهرک راهبردی مورک در استان حما مسلط شد

استان ها – سانا

منبعی نظامی به سانا گفت که یگان های ارتش و نیروهای مسلح سوریه بر شهرک مورک در حومه شهر حما مسلط شدند و شماری زیادی از تروریست ها را به هلاکت رساندند.

در ریف دمشق نیز یگانه های ارتش سوریه، تعدادی از تروریست ها را کشتند و مهمات آنان را از بین بردند.

در حمص و اطراف آن، یگانه های ارتش سوریه در منطقه الوعر و تلبیسه و المشجر جنوبی و الفرحانیه و تلدو و الرستن، شماری از تروریست ها را به هلاکت رساندند و مهمات آنان را از بین بردند.

در حلب و اطراف آن، ، یگانه های ارتش سوریه درتل قراح و بیانون و غربی النیرب و المرجه و الراموسه، تعدادی از تروریست ها را کشتند.

در ریف ادلب در بنش  و سراقب و ابو الظهور، یگانه های ارتش سوریه، شماری از تروریست ها را به هلاکت رساندند و مهمات آنان را از بین بردند.

در ریف درعا ، یگانه های ارتش سوریه در العدس و نصیب، تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساندند.

 

شاهد أيضاً

فرماندهی کل ارتش از آزادسازی فرودگاه نظامی ابوالضهور خبر داد

دمشق – سانا فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه امروز با صدور بیانه ای …