وزیر مدیریت محلی با حضور در پارلمان: ایجاد 30 هزار فرصت شغلی با احداث 11 منطقه صنعتی

دمشق – سانا

دیروز پارلمان کشورمان با برگزاری بیست و دوم نشست از هفتمین دوره خود به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان عملکرد وزارت مدیریت محلی و محیط زیست و مسایل وابسته به آن را مورد مطرح و بررسی قرار داد.

تعدادی از نمایندگان در این نشست خواستار سرعت بخشیدن به بازسازی مناطقه که توسط ارتش عربی سوریه از تروریسم آزاد شده بودند، و آماده سازی قوانون جهت حمایت از روند بازسازی شدند و بر اهمیت حمایت از خانواده های شهدا و مجروحان تاکید کردند.

مهندس حسين مخلوف وزیر مدیریت محلی و محیط زیست کشورمان با حضور در نشست بارلمان بیان کرد: این وزارتخانه 11 منطقه صنعتی را ایجاد که زمینه اشتغال برای 30 هزار نفر فراهم می کند.

غیاث/م.خ