روحانی : انتقال سفارت آمریکا به قدس بر خلاف قوانین بین المللی است

تهران -سانا 

حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرد، :  انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف بر خلاف قوانین و مقررات بین المللی است.

حسن روحانی گفت، این جنایت اول صهیونیست‌ها نیست چرا که در طول 70 سال گذشته پیوسته این جنایات را تکرار کرده اند و در حقیقت کشتار و مجروح کردن فلسطینی ها در روز نکبت، تازه ترین جنایت رژیم صهیونیستی از سلسله جنایات 70 ساله صهیونیست ها علیه مردم فلسطین است.