استقبال اهالی حومه شمالی حمص از یگان ارتش و نیروهای امنیت داخلی سوریه

حمص -سانا

یگان های از نیروی امنیتی به روستاهای خالی شده از تروریسم در الغنطو -الدار الكبيره – تير معله  واقع در حومه شمالی حمص با استقبال گسترده ای مردم  روستاها،  وارد شدند.