رئیس ستادکل نیروهای مسلح ايران: به هرگونه تجاوز در زمان مناسب پاسخ خواهيم داد

تهران – سانا

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ايران تاكيد کرد: ايران به هرگونه تجاوز در زمان مناسب پاسخ خواهد داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ايران دیروز نسبت به آمادگی واحد های نظامی برای دفاع از اراضی و مرزهای کشور خود ابراز اطمینان و تاکید کرد: هر گونه تجاوز جز تلفات و هزینه نتیجه ای برای آن ها در برنخواهد داشت و دستیابی به هیچ هدفی برای دشمن امکان پذیر نیست.

غیاث/ثناء/م.خ