میشل عون: لبنان مخالف هرگونه تجاوز اسرائیلی به سوریه است

بيروت – سانا

میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان تاکید کرد: لبنان مخالف هرگونه تجاوز از سوی دشمن اسرائیلی به سوریه با هر کشور عربی دیگری است.

رئیس‌جمهور لبنان میشل عون دیشب در گفت‌وگویی با شرکت پخش بریتانیا بی‌بی سی گفت: تجاوز از سوی اسرائیلی به هر کشور عربی مردود است خصوصا زمانی که موضوع مربوط به سوریه باشد.

غیاث/ثناء/م.خ