آغاز انتخابات پارلمانی لبنان

بیروت –سانا

مردم لبنان برای انتخاب نمایندگان پارلمان خود در دوره جدید از صبح امروز به پای صندوق‌های رای رفتند .

لبنان را به 15 حوزه انتخاباتی تقسیم کرده تا از این میان 128 نماینده به پارلمان راه پیدا کنند.

خبرگزاری ملی لبنان گفت : تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن 3.7 میلیون نفر است.

 

ث/غ/م خ