کشته و زخمی شدن تعدادی از مزدوران ارتش رژیم سعودی در یمن

صنعا-سانا

شمار زیادی از مزدوران رژیم سعودی در نجران وعسير والجوف ومأرب وتعز  توسط نیروهای یمنی کشته و زخمی شدند.

خبرگزاری یمن “سبا” به نقل از یک منبع نظامی یمنی گفت  : نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن  شماری از مزدوران رژیم سعودی در منطقه الطلعه در نجران را کشته وزخمی کردند

این منبعی افزود : به دنبال پیشروی مزدوران  رژیم سعودی در منطقه البقع در مرز با یمن  ، شماری از این مزدوران توسط نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در این متطقه  کشته و زخمی شدند.

همچنین در جریان این عملیات مقادیری سلاح و مهمات از مزدوران به غنیمت گرفتند و تجمعات ارتش و نظامیان رژیم سعودی و مزدروان آنها را با توپخانه هدف قرار دادند.

در همین رابطه همچنین تجمعات نظامیان رژیم سعودی و مزدوران آنها نزدیک گذرگاه “علب” و منطقه «لتبات السود» در عسیر  باتوپخانه هدف قرار گرفت.

ث/غ/م خ