سید حسن نصرالله: مقاومت می‌تواند هر هدف متعلق به دشمن اسرائیلی را هدف قرار دهد

بيروت – سانا

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله تاکید کرد: مقاومت می‌تواند هر هدف متعلق به دشمن اسرائیلی را هدف قرار دهد.

دیروز دبیر کل حزب الله در سخنرانی خود گفت: مقاومت امروز به قدرتی واقعی بدل شد که دشمن از آن حساب می برد، مقاومت امروز هم صاحب قدرت و بوده و هم دارای موشک است و این توانایی‌ را دارد که هر هدفی را در رژیم دشمن بزند.

سید حسن نصرالله در ادامه گفت: مقاومت معادله بازدارندگی در برابر دشمن اسرائیلی را به اثبات رساند. مقاومت به معنای کرامت و عزت ماست.

نیرمین/غیاث