اخراج گروه اول از تروریست ها و خانواده هایشان از منطقه القلمون به شمال سوریه

ریف دمشق – سانا

دیشب در راستای اجرای توافق مبنی بر خروج تروریست ها از الرحیبه، جیرود، الناصریه، گروه اول از تروریست ها از منطقه القلمون اخراج شد.

خبرنگار سانا در ریف دمشق در همین باره توضیح داد: 35 اتوبوس حامل صد ها تروریست و خانواده های شان از الرحیبه، جیرود، الناصریه از اطراف شهرک الرحیبه خارج و راهی شمال سوریه شده اند.

خبرنگار سانا افزود: تروریست ها سلاح های سنگین و نیمه سنگین خود را تحویل ارتش دادند.

خبرنگار سانا توضیح داد: تروريستها بيست و هشت تانک و خودرو و مقادير زيادی مهمات و موشک تاو و لاو را که ساخت آمريکا و اسرائيل است تحويل ارتش سوريه داده اند.

https://youtu.be/V7mg2wkiE7U

غیاث/ثناء/م.خ