بازگشت کارخانه شماره 3 شرکت تولید سیمان سوریه به چرخه تولید

حماه – سانا

شرکت تولید سیمان و مصالح ساختمانی سوریه از بازگشت  کارخانه شماره 3 متخصص تولید کلینکر (یکی از مواد اولیه تولید سیمان) به چرخه تولید خبر داد.

این شرکت اعلام کرد: با تعمیر و بازسازی خطوط تولید، بار دیگر  کارخانه شماره 3  با ظرفیت روزانه 3 هزار تن وارد مدار تولید شد.

مدیر کل این شرکت نیز در همین باره توضیح داد: تحریم های اقتصادی یک جانبه علیه ملت سوریه و ناتوانی در تامین سوخت از مهمترین موانع تولید  به شمار می روند.

وی در ادامه گفت: کارکنان شرکت با استفاده از انرژی حرارتی ناشی از خنک کننده کلینکر و ساخت جک های هیدرولیک با هزینه بار بسیار کم توانستند صد ها میلون لیر را صرفه جویی کنند.

مدیر کل شرکت تولید سیمان و مصالح ساختمانی سوریه افزود: شرکت یک برنامه زمانبندی برای توسعه فرایند تولید را تدوین کرده است.

غیاث/م.خ