حمله سایبری به مراکز داده ایران

تهران – سانا

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران اعلام کرد: برخی از مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیت خود آورده است: برخی مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده‌اند. دامنه حملات فراتر از ایران است و منشاء حملات در دست بررسی است.

محمد جواد آذری جهرمی در ادامه گفت: مرکز ماهر با یاری رساندن به این مراکز داده حمله را کنترل و در حال اصلاح شبکه‌های آنان و برگرداندن وضعیت به حالت طبیعی است.

غیاث