شرکت تویوتا بیش از 300 دستگاه از خودروهایش را به دلیل مشکلات مربوط به ترمز از بازار چین فرا می خواند

پکن- سانا

مقامات مسئول  در چین یاد کرد که شرکت ژاپنی “تویوتا” با همکاران چینی آن  بیش از 300 هزار دستگاه از خودروهایش مدل كورولا إي إكس و كورولا وفيوز وياريس وليهيد را به دلیل  مشکلات مربوط به کیسه هوا از بازار فرا خواهد خواند.

حسين

شاهد أيضاً

مخالفت مجدد چین با دخالت آمریکا در امور حاکمیت ملی خود

پکن – سانا چین مجددا مخالفت خود را با دخالت آمریکا در امور حاکمیت ملی …