دعموش: آزادسازی غوطه یک گام بزرگ برای شکست تروریسم در سوریه است

بيروت-سانا

«علی دعموش» نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد که” آزادسازی غوطه از دست تروریست ها توسط ارتش جمهوری عربی سوریه پیروزی بزرگ سوریه و محور مقاومت و شکست سنگین محور تروریستی آمریکایی سعودی اسرائیلی به شمار می رود.”

 

نیرمین خلیل