حصول توافق درباره انتقال تروریست های “جیش الاسلام” از دوما به ادلب نزدیک است

ريف دمشق-سانا

گزارشگر سانا العام کرد: اطلاعات اولیه دربارۀ حصول توافق نزدیک در مورد انتقال تروریست های “جیش الاسلام” از دوما به ادلب نزدیک وجود دارد.

این اطلاعات پس از پایان عملیات خارج کردن تروریست ها و خانوادهایشان از شهرک حرستا و نزدیک به اتمام خارج کردن تروریست ها و خانواه هایشان از شهرک های عربین، عین ترما و زملکا در چارچوپ پاکسازی غوطه از سلاح و تروریست ها، می آید.

 

نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

دوما به تدریج مدارس خود را با تلاش های دولتی و اهالی به دست می آورد