بازیکن تیم ملی سوریه عبد الکریم الحسن مدال طلا را در مسابقات کشتی غرب آسیا احراز می کند

الجزایر -سانا 

بازیکن تیم ملی کشتی سوریه کشتی گیر عبد الکریم الحسن مدال طلا را در مسابقات کشتی غرب آسیا که در الجزایر  برگزار می شود، احراز کرد.