اسقف حنا: قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند

قدس اشغالی – سانا

اسقف عطا الله حنا سراسقف كليسای روم اتدودکس تاکید کرد: قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند.

به نقل از خبرگزاری فلسطین، اسقف حنا در دیدار با هیاتی برزیل گفت: همه توطئه ها علیه قدس شکست خواهد خورد.

سراسقف كليسای روم اتدودکس افزود: تصميم أمريكا در مورد قدس پایبندی ما به قدس را افزایش داد.

غیاث/ثناء