امروز در تاریخ: 27 ژانویه 1944 – پايان محاصره 900 روزه لنينگراد

دمشق – سانا

1944 – پايان محاصره 900 روزه لنينگراد.

زادروزها:

۱۸۵۹ – ویلهلم دوم، قیصر آلمان.

۱۸۵۰ – ادوارد اسمیت، افسر دریایی.

در همین روز در گذشت:

۱۵۹۶ – فرانسیس دریک، کاپیتان و کاشف انگلیسی.

۲۰۰۸ – محمد سوهارتو، رئیس سابق ‌ اندونزی .

۲۰۱۰ – هوارد زین، تاریخ‌دان آمریکایی.

غیاث/ثناء