زخمی شدن يک جوان فلسطينی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا 

يک جوان فلسطينی در تيراندازی نيروهای اشغالگر صهيونيستی در شرق الخلیل در کرانه باختری مجروح شد.

خبرگزاری فلسطین “وفا ” به نقل از منابع فلسطینی گفت که يک جوان فلسطينی(16ساله) در تيراندازی نيروهای اشغالگر صهيونيستی درشهرک سعیر در  شرق الخلیل در کرانه باختری مجروح شد.

همچنین نيروهای اشغالگر صهيونيستی امروز (پنجشنبه) 13جوان فلسطینی را  در بيت لحم ،جنين ،نابلس و رام الله  بازداشت کرد.

 

ث/غ/ م خ