هیئت جوانان فرانسوی: ما تمایل زیادی برای حفظ روابط بین مردم سوریه و فرانسه وجود دارند

سوبدا-سانا

یک هیئت جوانان فرانسوی وابسته به  سازمان امداد مسیحی روز سه شنبه از  استان سویدا بازدید کرد.

اعضای این هیئت با نمایندگی تعدادی از فعالیت های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی ملاقات کرد  وازمناطق فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهر سویدا بازدید کرد.

زئیس هیئت فرانسوای اسكندر اوميد گفت که ما تمایل زیادی برای حفظ روابط بین مردم سوریه و فرانسه وجود دارند.