وزرای جدید سوریه در برابر دکتر بشار اسد رئیس جمهور سوریه سوگند یاد کردند

دمشق-سانا

وزاری جدید دفاع و صنعت و اطلاع رسانی سوریه در حضور دکتر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، سوگند یاد کرده است.

دکتر بشار اسد پس از ادای سوگند با وزرای جدید دیدار کرده و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است که رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد دیروز با صدور دستور شماره /1/ سال 2018 سپهبد « علی عبدالله ایوب» را به عنوان وزیر دفاع و آقای «محمد مازن علی یوسف» را به عنوان وزیر صنعت و آقای « عماد عبدالله ساره» را به عنوان وزیر اطلاع رسانی، منصوب کرد.

م.خ/غ/ث