شهادت یگ فلسطينی به ضرب گلوله نیروهای رژیم اشغالگر در نوار غزه

قدس اشغالی – سانا

یک جوان فلسطینی امروز بعد از زخمی شدن با ضربه مستقیم گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

خبرگزاری فلسطینی وفا به نقل از یک منبع پزشکی توضیح داد: جوان فلسطینی شريف العبد شلاشل 28 ساله بعد از زخمی شدن با ضربه مستقیم گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

دیروز نیز دو فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای رژیم اشغالگر در نوار غزه به شهادت رسیدند.

غیاث/ثناء/م.خ