در حمله صهیونیستها به  تظاهرات در قدس اشغالی ؛ ده‌ها شهروند فلسطینی دچار حالت خفگی شدند

قدس اشغالی-  سانا 

حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به تظاهرات گنندگان فلسطینی در قدس اشغالی به وسیله گازهای آشک آور موجب شد تا دهها فلسطینی به حالت خفگی دچار شوند.

طبق اعلام خبرگزاری فلسطین “وفا” نظامیان صهیونیست در این حمله از گازهای آشک آور به صورت گسترده علیه شهروندان فلسطینی استفاده کردند.