ترجمان :  پیروزی «حلب» پیروزی برای تاریخ تمدن سوریه است

حلب-سانا

به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حلب بر تروریست ها موسسه تبلیغات سوریه  فعالیات های هنری ” حلب پیروز شد ” در تئاتر انجمن هنرمندان در این شهر برگزار کرد .

مهندس محمد رامز ترجمان وزیر اطلاع رسانی کشورمان در این جشن گفت که پیروزی «حلب» پیروزی برای سوریه و تمدن و تاریخ آن و پیروزی برای هر شخص شرفمندی است .

وزیر اطلاع رسانی کشورمان توضیح داد هر سنگ و ستون  در حلب داستان پایداری ، صبر و پیروزی حکایت می کند و مرحله اتی نیازمند پارتشگی تلاش های همه  است  .

شایان به ذکر است که این جشن  تا 3 روز آینده ادمه دارد .

 

ث/غ/ م خ