روسیه از قدرتمندترین زیردریایی به نام پرنس ولادیمیر رونمایی کرد

لندن – سانا

روزنامه دیلی میل انگلستان زیردریایی روسیه/ پرنس ولادیمیر/ را قدرتمندترین زیردریایی در جهان توصیف و اشاره کرد: زیردریایی مذکور که «پرنس ولادیمیر» نام گرفته قابلیت پرتاب ۲۰ موشک پالستیک را دارد.

این زیردریایی قدرتمند همچنین می تواند به عمق ۴۰۰ متری آب برود تا از تیررس رادارها مخفی بماند.

غیاث/م.خ/ثنا