کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات ساخت آمریکا در دیر الزور

ارتش سوریه عربی سوریه مقادیر جدیدی سلاح  ساخت آمریکا و  به جا مانده از عناصر گروه تروریستی داعش کشف شد.

 

ثناء/غیاث/ م خ