تجلیل از تیم‌های بر‌تر مسابقات ملی رباتيک / ویدیو

دمشق- سانا

 دیروز انجمن عملی انفورماتیک سوریه  تیم های برتر   مسابقات ملی روباتیک  در سالن تشرین در دمشق تجلیل کرد.

مسابقات روباتیک کشور که تا سه روز ادامه داشت دیروز اختتام یافت ، سی تیم روباتیک از کشورمان در این مسابقات حضور دارند.

دکتر مهیب النقری رئیس انجمن عملی انفورماتیک سوریه در مراسم اختتامیه  این مسابقات با اشاره به اهمیت مسابقات  روباتیک برای توسعه خلاقیت و مهارت های جوانان توضیح داد: این مسابقات شامل مسابقات روبوکاپ دوره تحصیلی ابتدایی ، مسابقات  روباتیک  دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه و مقطع تحصیلی دانشگاهی است.

تیم  “ديجتال مايندز”  از انجمن عملی انفورماتیک سوریه با شرکت در رشته مسابقات دوره تحصیلی ابتدایی موفق به دریافت کاپ طراحی شد و  کاپ برنامه نویسی به تیم  “جاسمن” از انجمن عملی انفورماتیک سوریه رسید.

همچنین تیم های “روبوتك برنسيسز” ، “بلاك بوليت” و “فرندلي بروف تيم” به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند

تیم  “داب روبوت”  از انجمن عملی انفورماتیک سوریه با شرکت در رشته مسابقات دوره تحصیلی عالی  مقام اول قرار گرفت و  مقام دوم  به تیم  “ايكو سكواد” از مرکز ملی دانش آموزان متمایز رسید و مقام سوم به تیم “داماسينز” از دانشکده مهندسی مکانیک و برق را کسب کرد.

همچنین تیم های  “لاتاكيا 2030 “ ازمدرسه سوا ، “عمرها” و “غو غرين سيريا” از مدرسه الوطنیه  در رشته مسابقات دوره تحصیلی  متوسطه به ترتیب مقام های اول تا سوم  را کسب کردند.

تیم  “الفا”  از انجمن عملی انفورماتیک سوریه با شرکت در رشته مسابقات روبوکاپ  موفق به دریافت مقام اول  شد و  مقام دوم  به تیم  “او زد س” از“انجمن عملی انفورماتیک سوریه  رسید و تیم  “سلوشيس” از انجمن عملی انفورماتیک سوریه به مقام سوم  را کسب کرد.

 

غياث.ثنا/م.خ