ریاست شورای وزیران سوریه: تعطیلات عید قربان از روز1 سپتامبر آغاز و تا 4 سپتامبر ادامه خواهد داشت

دمشق-سانا 

 

ریاست شورای وزیران سوریه با صدور بخشنامه روزهای تعطیل عید قربان را تعیین کرد.

بر اساس بخشنامه  ریاست شورای وزیران سوریه این تعطیلات از روز 1سپتامبر 2016 آغاز و تا 4 سپتامبر سال جاری ادامه خواهد داشت.

در این بخشنامه نیز آمده است: با توجه به مفاد ماده / 43/ قانون کارمندان دولتی در مواردی که کارمند در روز های  تعطیل را باید به کار اشتغال داشته باشند و در شغل هایی که نوع یا شرایط آن نیاز ادامه کار به‌طور مستمر، کارمندان به صورت نوبتی از روزهای تعطیل استفاده می کنند.

 

 

ثناء/غیاث / م خ