وزارت خارجه روسیه: واشنگتن به ایدئولوژی جنگ سرد بازمی گردد

مسکو – سانا

وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به ادعاهای مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تنش آفرینی مسکو در بالکان و دخالت در امور کشورهای این منطقه، با صدور بیانه ای  اعلام کرد: واشنگتن در پیشبرد سیاست های ضدروسی خود به شیوه های دوره جنگ سرد و برپایه رویکردهای غیرواقعگرایانه روی آورده است.

وزارت دفاع روسیه در این بیانه ای افزود: تحمیل سیاست انتخاب بین غرب یا روسیه به کشورهای حوزه بالکان توسط آمریکا، سبب افزایش تنش ها در قاره اروپا می شود و اوضاع منطقه را بی ثبات می کند.

غیاث/م.خ