علی اکبر ولایتی در دیدار با سفیر چین در تهران بر همکاری های ایران وچین در خصوص سوریه تاکید کرد

تهران – سانا

علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب اسلامی ایران در امور بین الملل بر همکاری های ایران وچین در خصوص مسائل منطقه ای و به ویژه بحران سوریه تاکید کرد.

علی اکبر ولایتی در دیدار با  شی چین پینگ  سفیر چین در تهران گفت:  موضوعات منطقه‌ای برمعادلات و مسایل بین المللی تاثیرگذار است، چین باید نقش مثبت و تاثیرگذار در منطقه ایفا می کند.

در این دیدار پیام فرستاده ویژه چین در امور سوریه به مشاور رهبری انقلاب اسلامی ایران در امور بین الملل تقدیم شد.

غیاث/م.خ