آغاز اجرایی مرحله دوم توافق آتش بس در جرود عرسال

بیروت-سانا 

روند اجرای مرحله دوم توافقنامه عرسال بین  مقاومت ملی لبنان و افراد گروه تروریستی جبهه النصره آغاز شد.

در چارچوب مرحله دوم آتش بس بین مقاومت ملی لبنان و گروه تروریستی تکفیری جبهه النصره در جرود لبنان، خروج بقیه افراد مسلح جبهه النصره و خانواده هایشان با نظارت سازمان امنیت عمومی لبنان آغاز شد.

 

 

ثناء